Magazín Elita

Glóbus (také atlas)

Dalekosáhlé plány, které jsou reálné.

Generál

Vyjadřuje  vnitřní problémy, ale také konflikty v partnerském  životě. Vidět jej, bude nám vzdán holt či jiný projev cti. Sám generál je vyjádřením, že dostane velice zodpovědný úkol. Jednáme-li s ním, mám e v zádech vysoce postaveného člověka, který nám  ochotně pomůže.

Fotografie

Vlastní fotografie znamená, že musíme poznat lépe sami sebe.  A je nutné však chyby následně odstranit. Blízkého člověka vyjadřuje kvalitní spojení  či přátelství. Cizí  člověk představuje nová setkání. Ten, kdo fotografuje, bude odloučen. Jedná-li se o naprosto neznámou osobu na fotografii, může nám přijít   do cesty krátkodobá známost. Vlastí vyhotovená fotografie je příslib dlouholetého života.

Farář

Vyjadřuje strach a nepokoj ve všeobecné rovině. Ukazuje na  nezbytnost si ověřit, že jdeme správnou cestou. Hovoříme-li s ním, nemáme čisté svědomí.

Facka

Děláme unáhlená rozhodnutí, ale také nás upozorňuje na naši zbrklost. Fackujeme-li sami sebe, mrháme svojí energií. Dostaneme-li facku, je pravděpodobné, že dostaneme nějaký zajímavý dar či dárek.

 

Encián

V čerstvé podobě ukazuje na problémy a starosti. Uvadající prozrazuje potíže.

Džbán

Znak pláče a slz. Neseme-li prázdný, opustí nás někdo blízký, je-li džbán plný, čeká nás hodně radosti. Rozbitý upozorňuje na rodinné sváry.

 

Dveře

Vstupujeme do nového období svého života anebo  s e chceme pustit do nových věcí. Padací dveře upozorňují, že okolo nás může být faleš a nespolehlivost, což nás nutí k vypočítavosti, pokud chceme uspět.

 

Dům

Především symbolizuje naše tělo a stav domu vypovídá o stavu odpovídajících částí těla. Střecha je mozek a hlava, dveře jsou pohlavní orgány, okna jsou oči nebo vedlejší pohlavní orgány, sklep jsou nohy, balkón prsa. Stavíme-li dům, čekají nás příznivé časy. Vlastníme-li dům, jsme v pohodě. Hořící symbolizuje nečekané štěstí. Dům, který se zřítí, je zlou předzvěstí úmrtí. Opustit vlastní dům ukazuje na to, že se před námi otevírají nové cesty. Je-li ve snu dům s mnoha patry, přijde jistý zisk.

Dub

Symbol přírody a zdraví. Uschlý dub varuje před nemocí, často také upozorňuje na rozchod s příbuznými v důsledku něčí smrti. Sedíme-li v horku pod košatým dubem, máme nad sebou skutečnou ochranu. Jsme-li pod dubem za bouře je to jeden z nejvíce varovných symbolů, předzvěst nebezpečí.

Gympl