Magazín Elita

Oka – drátěná

Chytneme-li se do oka, někdo na nás připravuje   past, všude okolo nás jsou intriky, které nás mají odstranit z pozice či poškodit v partnerském  vztahu, také to může být zkouška věrnosti.  Vidíme-li oko a vyhneme se mu, zjistíme, co je proti nám podnikáno a máme šanci se ubránit, avšak pouze za předpokladu, že budeme mít správné informace.

Oj

Znak symbolizující cesty a cestování. Je-li polámaná, plán y nám nevyjdou a my neodcestujeme.

Ochrnutí

Budeme mít šanci něco dořešit, ale my to neuděláme.

Ohňostroj

Ve většině případech se jedná o nepříjemné zprávy. Čím bude větší, tím větší rozruch okolo sebe uděláme.

Ohlávka

Budeme cestovat, ale bez velkých příprav, takže náš odjezd může být unáhlený, kdy jsme dostatečně nezjistili plnění svých povinností.

Oheň

Může  zničit téměř vše.  Díváme-li se přímo do ohně, jedná se o jasný sexuální prožitek. Oheň s hustým  dýmem je vždy varovným signálem. Oheň ve volném prostoru je symbolem pro nová nebo prohlubování přátelství.  Tanec okolo ohně prozrazuje, že nás čekají cesty za dobrodružstvím, např.  na dovolenou či dočasný pracovní pobyt s velice  volnými podmínkami pro pobyt. Oheň v ohništi či   venkovním krbu vyjadřuje plodnost a možnost otěhotnění a hašení ohně v těchto  vyhrazených místech oznamuje blížící se nemoc. Hoříme-li v ohni, zdá se, že si pěkně zaděláváme na malér, který povede ke ztrátám. Ohniště bez ohně je znakem opouštění - někdo nás opustí. V opačném  případě, kdy oheň v ohništi  plápolá, čeká nás dobrý majetek.

Odvaha, odvážnost

Cítíme se méněcenní a odvaha nám skutečně chybí stejně jako zdravé sebevědomí.

Odpadky

Je nutné k tomu  přistoupit tak, že osud nikdo nezastaví.  Odjíždějící v davu má naději, že unikne před problémy, ale spíše v té  rovině, že se před nimi na čas schová, ale ty ho stejně dostihnou. Odjíždí-li snící naprosto sám, není to ničím jiným, než útěk před odpovědností.

Odjezd (významný)

Je nutné k tomu  přistoupit tak, že osud nikdo nezastaví.  Odjíždějící v davu má naději, že unikne před problémy, ale spíše v té  rovině, že s e před nimi na čas schová, ale ty ho stejně dostihnou. Odjíždí-li snící naprosto sám, není to ničím jiným, než útěk před odpovědností.

Oči

Nejčastěji se jedná o nespokojenost sama se sebou. Šilhající oči vyjadřují nedostatek peněz. Slepé oči (slepec) jsou dobré zprávy. Připraví-li nás někdo o oči, budeme si moci kvůli lásce vyplakat oči. Černé oči nabádají k opatrnosti, modré potvrzují velkou lásku. Chybějící oko (jednooký) nás upozorňuje na to, že j jakékoli podobě a jakýchkoli okolností budeme podvedeni.

Gympl