Magazín Elita

Krokodýl

Plave-li na vodě v ZOO, neohrozí nás, jen nás upozorňuje, že někdo usiluje o to, aby s námi seznámil – spíše  účelově. Krokodýl ve volné přírodě je vyjádřením nebezpečí, někdo se účelově připravuje na to, jak nás poškodí či zneužije a bohužel my se neubráníme. Zabijeme-li krokodýla, který nás ohrožoval, zbavíme se nepřítele či soka, který nás již delší čas poškozuje či jinak nám ubližuje. Čím více krokodýlů, tím větší překvapení nás čeká.

Krk

Vidíme-li někomu do krku - díváme-li se mu do krku, podezříváme ho, že nám lže, avšak pravdou je to, se nám pravda nelíbí.  Čím silnější má někdo krk, tím většího úspěchu dosáhne..  Tenký krk (hubený)  značí to, že i když se budeme snažit, stejně nebudeme úspěšní. Škrtí-li nás někdo, koho známe, bude se nás tento člověk pokoušet ovládat a zastrašovat, je více než jisté, že nás zneužije. Vidíme-li do krku zvířete, je to vyjádření reálného nebezpečí: podvody, zranění, psychická újma.

Krev

Jeden z nejdiskutabilnějších  symbolů, neboť patří mezi sexuální vyjádření, také mezi neinkarnační, dětské, pubertální i ovulační. Vidíme-li řečiště krve, máme velký strach, že někoho blízkého postihne něco zlého, že je v nebezpečí. Krvácíme-li slabě, můžeme očekávat sled nejrůznějších  událostí, které mají spíše pozitivní charakter a  jejich překonávání nás  vysílí.  Krvácíme-li silně (chrlení krve) musíme brát v potaz, že naše zdraví je vážně ohrožené a bude nutné se dlouhodobě léčit a bez odkladu.

Kreslit, kreslení

Přibližujeme se příjemným změnám na základě malého a nenápadného úkonu, který si ani neuvědomíme.

Krb

Obecně  nemůžeme krb považovat za příznivý znak v kombinacích  převažují znaky negativní - neustále se  s něčím  potýkáme. S plápolajícím  ohněm vyjadřují naši bezstarostnost, ovšem bez ohně jsou starosti a samé složitosti. Studujeme-li nějaké materiály u krbu či si jen čteme, vyjadřuje to naše vzpomínky a naše touhy, které s nemohou  naplnit pro velkou vzdálenost.

Kravata

Vyjadřuje věrnost, připoutání se k někomu nebo někoho k nám. Nová upozorňuje na zbytečné a nevhodné koketování, neboť ten o koho máme zájem,   upřednostňuje nitro.  Stará a poškozená varuje před naším fanatismem, také před nezdravým přístupem k víře, ale stejně tak nás může pohltit věda nebo výzkum a niž si to  uvědomujeme, žijeme mimo realitu.

Kráva

Vyjadřuje obchody a rozšíření podnikatelského záměru. Pronásleduje-li nás, jde o varovnou kombinaci - měli bychom si dát pozor na člověka, který nám může a možná i chce uškodit, především však svojí hloupostí a omezeností. Mrtvá kráva (mršina) neúspěšné podnikání, firemní úpadek.

 

Králík

Znamení plné zmatků a protikladů. Chováme-li králíky, můžeme očekávat dlouhověkost. Volně pobíhající značí neškodné volnomyšlenkářství. Bílý je nositel radosti a černý je nositelem smutku.

Král, královna

Čeká nás velký úkol, na který se musíme řádně připravit, pokud chceme uspět. Ve většin ě případech se jedná o kompenzační sen, pokud nás někdo v bdělosti  ponižuje či veřejně uráží. Také upozorňuje na to, že se nepřeceňovali, mohli bychom později litovat. Pohřeb krále značí dědictví, korunovace zase štěstí. Spory králů či vražda krále oznamuje  politické převraty, také nedostatek státních peněz a selhávající systém či nedodržování zákonů či období platných nevyhovujících zákonů.  

Krajka

Krajka je maska za kterou se schováváme sami před sebou či se snažíme změnit realitu či přikrášlit pravdu. Zdobíme-li jí šaty či prádlo, je pravděpodobné, že se budeme brzy cítit podvedení a zklamaní.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ