Magazín Elita

Kůň, hřebec

Vyjadřuje svobodu, sílu, moc a erotiku. Jak se chová kůň, takový je průběh věcí v našem  životě. Divoký a nezkrotný splašený kůň je symbolem problémů a četných překážek a bohužel ne všechny se dají překonat, v tomto  případě je úspěch podřízen pouze neskutečné dřině. Ten, kdo nedokáže koně zkrotit, nedosáhne cíle, který si vytýčil. Jedeme-li na splašeném koni, ustojíme vše, co se okolo nás děje. Vyhodí-li nás ze sedla, je to potvrzení smolného období.  Padne-li kůň únavou či vyčerpáním, přijdou zlé časy a neštěstí, možná se rozpadne rodina, i ta která vždy držela pohromadě. Zdechlý kůň = velké ztráty. Třeli o nás  hlavou, máme věrného přítele.  Nasazená ohlávka nabádá k obezřetnosti a více přemýšleli nad tím, co děláme. Úspěch je možný pouze po tvrdé práci a vytrvalosti. Osedlá-li ve  snu někdo našeho koně, podvádí nás naši nejbližší. Dáme-li koni postroj či ho zapřáhneme, činíme nové kroky a nevíme, kam nás dovedou, je to cesta do neznáma, ale neměly by hrozit ztráty. Cirkusový kůň značí dobré styky a vlivné známé. Kůň ve slavnostním postroji je příslibem naší vážnosti a uznání. Grošovaný kůň zesiluje pozitivní vlivy, vše se zmírní a otočí v náš prospěch. Vraník posiluje sílu a odvahu. Bílý kůň je nezralost, nevyváženost  a nejisté výsledky. Hříbě je velká radost, příjemné dny.

Kulomet

Naše podvědomí bojuje  s výčitkami či tlakem, pod kterým jsme.  Slyšíme-li střílející kulomet, někdo proti nám podnikl nějaké kroky, o kterých nemáme ani tušení.

Kůl

Vyjadřuje oporu a podporu naší osoby v rámci  zdravých názorů. Zatloukání kůlů  značí, že jdeme správným směrem. Vybrali jsme správnou cestu pro své podnikání.

Kukačka

Zabití kukačky jednoznačně varuje před vměšováním se do sporů druhých, ale také upozorňuje, že naše svědectví nás přivede do nebezpečí a možná celou naši rodinu. Kukačka letící okolo nás symbolizuje nepříjemné a hloupé lidi, kteří jsou navíc ještě sobečtí.

Kuchyně (nádobí)

Jsme-li v kuchyni, budíme respekt. Procházíme-li se jen tak po velké kuchyni, připraví nás někdo o něco, na čem nám doopravdy záleží. A je také pravděpodobné, že nedopatřením rozbijeme či jinak znehodnotíme nějaký rodinný poklad významné hodnoty, ale také může jít o to, že se někde znemožníme, poškodíme svoji dobrou pověst.

Kuchař, kuchařka

Čím lépe vypadající kuchař, tím lepší časy se blíží. Být propuštěným kuchařem  či kuchaře propouštíme my, neumíme hospodařit - zbytečně utrácíme za hlouposti.  Není vhodné se pouštět do samostatného podnikání.

Kufr

Vždy je symbolem tajemství. Otevřený varuje před lehkovážností a zloději, čím větší kufr, tím větší ztráty – opakuje-li se tato varianta snu, musíme počítat s pojistnou  událostí, je tedy vhodné oprášit své pojistné smlouvy a aktualizovat je, popřípadě vypovědět nepotřebné. Darovaný kufr je dárek, který nás překvapí.   

Křoví

Schováváme-li se v křoví, jsme v nebezpečí, hazardujeme.  Je-li v něm  schovaný někdo jiný, odhalíme nějaké tajemství.  Zelené či kvetoucí vyjadřuje radost a  naději. Uschlé vyjadřuje nudu, rozptyl myšlenek a nenaplněnost. Hořící křoví oznamuje významné události, které s sebou  nesou vážné změny – pro  snícího k lepšímu.

Kříž

Je především  symbolem ochrany, ale je i několik variant, kdy se odečítá jako negativní symbol. Je-li nesen nad hlavou, vyjadřuje smutek a potíže a je pravděpodobná ztráta někoho blízkého. Přibije-li nás někdo na kříž, čeká nás utrpení, avšak vidět tělo Kristovo, jde jednoznačně znak štěstí. Zřícený či povalený kříž je nenaplněním, ale také značí, že neuznáváme názory druhých.  

Křišťál

Vypovídá o charakteru, čistotě, upřímnosti a ochraně. Rozbití křišťálu jsou na obzoru hádky a spory malicherného charakteru, které však skončí velkou rozepří, rozchodem dobrých přátel i rodinných příslušníků.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ