Magazín Elita

Pastýř

Starostlivý pečovatel, ale na úkor sebe sama. Je-li se stádem, přijde majetková ujma. Čistokrevnost stáda (ušlechtilost kvalitu našeho obchodu. Pasáček opeřenců, čeká nás výsměch a budou nás sledovat pomluvy. Čím vyšší zvíře, tím větší zisk. Čím temperamentnější zvíře, tím větší zábava.

Past

Vždy se jedná o varovný symbol, neboť upozorňuje na nebezpečí, nepřízeň a smůlu, jinými slovy nás čeká skutečně špatné období. Vyloučit se nedá pád.

Pásek

Erotický symbol, pokud jej máme na těle či jej svlékáme. Je-li zlatý, máme všeobecný úspěch. Poškozený pásek je smůlou a neštěstím. Výrazný pásek či velká přezka, potkáme někoho zajímavého a není vyloučeno, že se s ním  sblížíme. Ve vztahu značí narovnání vztahů.Tratíme-li ho, máme problémy s nedochvilností a nemáme vřelý vztah k práci, nebaví nás a navíc nám chybí vytrvalost.

Paruka

Je znakem pocitu méněcennosti a bez rozdílu pohlaví, ale také značí naši důvěřivost a naivnost.

Parohy

Nešťastná či nevěrná láska. U mužů vyjadřuje nemoci prostaty či urologické potíže.

Park

Přepínáme se, jsme vysílení a je nutné se odreagovat. Procházka parkem je významnou pozvánkou.

Parfém

Touha po přízni vlivných osob a širokého okolí. Vidět i čichat je  dobré znamení pro zamilované.

Pára

Vždy  upozorňuje na hodně práce, která může být i marná. Vaří-li se voda v domácnosti, v bytě, přijdou vážné neshody. Parní lázeň varuje před namáhavou  prací, která je nerentabilní. Parní stroj vyjadřuje naší spokojenost a bezstarostnost.

Papoušek

Tajemství bude prozrazeno.

Papír

Něco jsme nedořešili a čeká nás úřední jednání, také díky rodinným či sousedským sporům. Komu se zdá o horách papíru (na psaní), máme v hlavě  velký nápad či má velké starosti. Také upozorňuje na nevyřízenou či neúspěšnou korespondenci.Stříhání či řezání papírů často symbolizuje oddělení, rozdělení, rozchod či rozvod. Pálení písemností je zvěstí, že problémy dořeší – v dobrém či zlém, ale s jistým  výsledkem. Čím více papírových písemností, tím složitější proces nás čeká, který se již dlouho vleče. Čistý bílý papír je výhra, barevné studené papíry vyjadřují prohru.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ