Magazín Elita

Márnice, máry, pohřební vůz

V příbuzenském  kruhu někdo zemře. Vidíme-li i nebožtíka vedle těchto symbolů, čeká nás dědictví.

Mapa

Naše plány budou narušeny a nutně změněny, kladené překážky nejsme schopni překonat. Uskuteční se jen ta cesta, která bude na mapě vyznačená.

Manžety

Čisté jsou pozitivním znakem a zajišťují nám uznání či čestná místa. Špinavé oznamují, že nás dohání naše dluhy a jsme bohužel ohroženi také nezaměstnaností.  Škrobení a žehlení manžet jsou znakem hádek, zaměstnavatel (vedoucí pracovník) se také může potýkat s defraudantem.

Manželství

Je to sen, který je zrcadlem našeho skutečného manželství či vztahu s kompenzačními trendy. Vidět spokojeného manžela znamená, že budeme dobře zajištěni. Manželka   ve snu je znakem blahobytu, pokud je příjemná a upravená.  Vdovec nebo vdova vstupující do sňatku symbolizují potíže. Uzavírané manželství ve snu bývá znakem štěstí a zisku, probíhá-li svatba bez potíží a v příjemném prostředí. Skládat manželský slib je možností provázat majetek s obchodním partnerem, je však nutné  řádně vše podchytit smluvně. Rozvod manželství je znakem, kdy se nás snaží poškodit zlé jazyky.

Manikúra

Realita je jiná než jak ji vnímáme - máme pokřivený úhel pohledu. Pro ženu značí dobré výsledky, kterých bude dosaženo díky dobrému vzhledu. Muže upozorňuje  na přílišné předstírání, které zakryje ve finále přirozeně získané dobré výsledky, znamená to, že násilně mění svojí „sebeprezentaci“. Provádíme-li někomu manikúru, snažíme se někoho získat pro malý podvůdek.

Manekýna (model, modelka)

Zachováme-li diskrétnost, můžeme jít i za dobrodružstvím, nezachováme-li ji, přijde trest, utrpí náš morální kredit. Často  v našem  snu znamená, že toužíme po něčem, čeho nemůžeme nikdy dosáhnout.

Mandle

Hořké mandle znázorňují nesympatického člověka, který se bude  snažit prosadit za každou cenu. Sladké (lahodné) upozorňují na blížící se úspěch, ale musíme požádat o pomoc své blízké, nikoli rodinu, bez té nedokončíme své zadání, jen tak dobře odvedeme svoji práci. Pražené mandle nás upozorňují na to, že se bude mít někdo snahu nás pokořit, ale nepodaří se mu to, neboť jsme silnější než čekal.  

Malíř

Nové touhy, přání a naděje. Jeho práce je příslibem dobré budoucnosti a dlouhověkosti. Malujeme-li (cokoli) toužíme po flirtu. Převažuje-li červená či rudá barva, přijdou velké hádky ve vztahu, které naprosto převrátí představy o soužití. Bílá prozrazuje, že Váš vztah je chladný, žena může být frigidní. Černá barva jsou častá nedorozumění. Malba šedou barvou je melancholickou výpovědí. Hnědá upozorňuje na někoho, kdo se nám nezdravě plete do života.

Maliny

Radost, slast a požitek. Nezralé vyjadřují naši netrpělivost a nedočkavost.

Mák

Kvetoucí vyjadřuje mnoho řečí, které nejsou lichotivé a často to jsou také lži na adresu naší osoby. Zrnka máku jsou škodlivé vlivy na zdraví, kterým se poddáváme, může nás také překvapit nečekaná událost, budeme otřeseni.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ