Magazín Elita

Kapsa

Čím větší kapsa, tím jsme více bezstarostní, ale neměli bychom býti. Také značí, že věci, které jsme si někam schovali, nemůžeme nalézt a jejich nenalezení nám přinese nepříjemnosti či finanční ztrátu, také špatnou investici. Podobný význam má také kapsář, který má vyšší apel na pozornost.

Kaple (i kaplan)

Vyjadřuje spokojenost a naději.

Kancelář

Je znakem vzestupu, pádu i naděje na zlepšení ve všech rovinách.

Kapesník

Vyjadřuji především slzy. Jsme-li nuceni ho použít, musíme se někým rozloučit. Nemůžeme-li ho najít, nastaví za nás někdo nedobrovolně kůži

Kaňka

Jednoduché vysvětlení – stane  s e něco, co se nemá stát.  Je to vyloženě chybný krok, chybné rozhodnutí.

Kanár

Vždy vyjadřuje milostné, pozitivně laděné zážitky, ale nesmí být ve snu zabit.

Kamna

Vždy vyjadřují potenci. Žhavost vyjadřuje sílu sexuálního pudu. Roztápěná kamna vyjadřují domácí pohodu, Vyhasnou-li, přijdou spory. Síla ohně vyjadřuje kvalitu domácího prostředí, čím lépe hoří oheň, tím lepší je domácí prostředí. Studená kamna, vyhaslá, vyjadřují skutečný chlad ve vztazích. Chceme-li se ohřát a kamna jsou studená, zažijeme velké zklamání.  Ohřejeme-li se o kamna a nespálíme, brzy potkáme někoho, kdo nás bude mít opravdu rád. . Spálíme-li se bude prozrazen tajný poměr. Kachlová kamna vyjadřují pohodlnost až lenost. Čistíme-li kamna plná sazí, tak podle umazání budeme trpět a šrámy utrží i naše pověst, pravděpodobně v důsledku milostných avantýr.   Vidíme-li jen roury (kouřovod), musíme učinit ještě mnoho kroků než se uhnízdíme v pokojném životě.

Kámen

Vyjadřuje  svojí tvrdostí s jak  moc tvrdohlavým člověkem se setkáme. Kamenný  kvádr vyjadřuje vlastní bezcitnost. Obdobným symbolem je, když někdo pro nás kameny hází, ale to spíše vyjadřuje již zmíněnou tvrdohlavost a neoblomnost - dohoda je nemožná, ke kompromisu nedojde. Udeří-li nás někdo kamenem do hlavy, měli bychom opustit zažitý stereotyp uvažování a věnovat se více vlastním citům Hodí-li kamenem snící, dá se usuzovat, že je to následek či předzvěst velkého rozčílení, kvůli jiné osobě, často v obchodních  záležitostech. Kamenovat člověka či pozorovat, jak někdo někoho kamenuje snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti. Podaří-li se nám kámen rozdrtit nebo se o to budeme pokoušet, podaří se nám prosadit vlastní názor.

Kamarád

Vždy  vyjadřuje partnerské krize, nepohodu v manželství či vztahu z nenaplněnosti. . Hodnotíme-li kamaráda spíše jako přítele (platí i pro muže i ženy), je chápán jako personifikační symbol vyjadřující vlastní osobu, která koná dle snu ve smyslu dalšího děje, který si musíme. Mít kamaráda je vždy znakem, že máme vytvořené zázemí, hodnotíme-li ho  spíše jako přítele, někomu se  svěříme. Loučíme-li  se s ním, čeká nás změna bydliště. Zemře-li, přináší nám nečekané zprávy.  Jdeme-li s ním  na výlet, čekají nás příjemné zážitky. Navštívíme-li ho či potkáme, jsme srdeční a čeká nás i příjemné popovídání se, které nás jistě obohatí. Musíme-li mu pomoci, dostane se nám pomoci, kterou skutečně potřebujeme. Radovánky a smích s přítelem jsou předzvěstí blízkého rozchodu. Hádáme-li s e s někým blízkým, je nám náš protějšek nevěrný. Více přátel značí návštěvu, která nám je milá.

Kalich

Vyjadřuje starosti, každý známe úsloví: hořký kalich až do dna, z čehož  je evidentní, že záleží spíše na obsahu. Vidíme-li ho jen, budeme mít starosti a budeme trpět. Rozbijeme-li ho, čekají nás špatné zprávy. Napijeme-li se z něj, přijde období klidu a míru a budeme mít se proč radovat. Čím cennější kalich, tím  se vše umocňuje (více) v jednotlivých okolnostech.   Představuje také ženu a její pohlavní orgány.