Magazín Elita

Balík

Obecně vyjadřuje radost, obchod, ale i ztrátu, což rozlišujeme dle jeho obsahem a způsobem doručení. Balík doručený poštou vyjadřuje dobré obchody. Balíme-li balí, svůj majetek rozmnožíme. Obsahuje-li zlato, vyjadřuje úspěšné a navíc čestné podnikání. Je-li v balíku něco rostlo a po sklizni nám bylo zasláno, můžeme počítat, obrazně řečeno, s dobrou úrodou v obchodních záležitostech. Obdržíme-li prázdný balík je to výsměch a neúspěch. Balíme-li své věci, musíme nutně očekávat změny nejasného výsledku. Balíme-li cizí věci, bude nás někdo obtěžovat a bude nám to velice nepříjemné. Díváme-li s e na někoho, kdo balí balík, můžeme se začít připravovat na návštěvu, která bude u nás i nocovat, neboť přijede z daleka.

Balet

Často poukazuje bisexualitu osobnosti.

Bál

Touha po zábavě. Krásně tančit klasické tance je znakem lásky, možná i slibů, které budou naplněny

Bahno

Vyjadřuje vždy vášně a varování, že nad mimi můžeme ztratit kontrolu. Podle toho v jakém kontaktu s bahnem jsme, tak s e potýkáme s emocemi, respektive to je vyjádření, jak moc nás emoce ovládají. Vidíme-li bahno před sebou, je to varovný symbol a upozorňuje nás na to, že se budeme potýkat s neseriózními lidmi. Vstoupíme-li do bahna vědomě, je jisté, že nám neseriózní jednání poškodí pověst, ubere na vážnosti. Vidíme-li bahno mimo cestu, kterou jdeme, jde spíše o štěstí. Jdeme-li bahnitou cestou, čeká nás náročná práce či úkol. Stoupneme-li do něj neočekávaně, budeme možná bohatí, možná se odpíchneme od dna a dostaneme se z finančních potíží, ale pokud do něj spadneme vinou jiné osoby, musíme spíše počít  s tím, že můžeme očekávat ztráty.

Bačkory

Vyjadřují především klid domova a rodinný život. Podle toho, jak se nám bačkory líbí či jak nám jsou příjemné, můžeme odečítat, jak se nám žije a daří na domácí půdě, můžeme také vyvozovat, jaké máme domácí zázemí. Také se dá říci, že kolik párů bačkor ve snu vidíme, tolik vztahů či životů vedeme.

Bábovka

Hodnotíme pouze, pokud je čerstvě upečená, nespálená a my ji načínáme - první zakrojení, v tomto případě je pravděpodobný přírůstek v rodině, i v případě, že se pár potýká problémy s plodností.


 

Babička

Pro výklad tohoto symbolu je důležité jaký k ní máme ve skutečnosti vztah. Prarodiče stojí vždy vedle nás, aby se nám lépe dařilo. Pokud s nimi hovoříme, bude úspěšný náš záměr. Vidíme-li je spokojené, budeme spokojeni i my, vidíme-li je nespokojené, zlobící se apod., varují nás nebo se na nás zlobí, protože jsme lehkovážní a málo odpovědní.

Autonehoda

Finanční ztráta je více než jistá. Černý kouř z hořícího auta je vždy znakem přicházejících špatných časů. Plameny bez kouře značí nečekaný zvrat. Srážka aut bez velkých problémů upozorňuje na rivaly a obchodní konkurenci.

Auto

Je to prostředek, který nás někam posunuje. Pokud jsme sami za volantem, máme vše pod kontrolou, pevně  v rukách. Vezeme-li se, vyjadřuje kvalita jízdy a  vozu náš postup v životě - odpovídá v přeneseném slova smyslu, jak budeme postupovat životem. Stabilnost jednoznačně vyjadřuje kvalita vozu. Kupujeme-li si nové auto, jdeme odhodlaně a připraveně vstříc nové budoucnosti. Prodáváme-li svůj vůz, je možné, že přeceňujeme své znalosti a zkušenosti. Očista vozu upozorňuje na to, abychom  se ještě jednou ujistili o správnosti našeho postupu a náhledu na věc. Velikost vozu přímou úměrou, čím větší vůz vezoucí dobře zajištěný náklad, tím větší zisk můžeme očekávat. Couvání vyjadřuje nutný pohled zpět, oprášit své znalosti a je vhodné čerpat ze zkušeností. Závodíme-li, jsme odvážní a občas máme sklony podceňovat vše, co je okolo nás. Vyhrajeme-li závod, nic nás neohrozí, i když se budeme potýkat s osobami, které nám chtějí škodit.

Atentát

Vždy nás upozorňuje na významné přicházející změny. Čím větší škody, tím větší změny. 

INTERBEAUTY PRAGUE 2017