Magazín Elita

Pancíř

Naše slabiny jsou nápadné a je jich mnoho a je nasnadě, že nám někdo ublíží. Máme-li na sobě pancíř, ubráníme se všemu, co nás potká. Jsme-li v pancéřovaném voze, leží na nás velké břímě odpovědnosti a máme oprávněné obavy, že se nám to nemusí podařit.

Památník

Je to znak projektu a jeho dokončení. Jak se nám bude líbit, je měřítko naší úspěšnosti, ale také může značit naše namyšlení s projevy nadřazenosti.

Palma

Výsadní mužský sexuální symbol, který vypovídá o velice dobré potenci. Vyroste-li v netypických podmínkách, splní se nám velké přání. Pokojové palmy často vyjadřují vnitřní nespokojenost.

Palác

Jde o znak negativní , který přináší pády, ztráty a nebezpečné závislosti vč. alkoholismu či gemblerství. Krize je na obzoru, čeká nás tíseň, která souvisí s omezením svobody.

Padák

Nepochopitelně se pouštíme do riskantních  kroků a neuvědomujeme si, že není každý den vhodný pro riskování či nové začátky. Je vždy nutné se na nové začátky důkladněji připravovat. Parašutisté  vypovídají o nepokojích v zemi či novému přerozdělení politických sil.

Pád

Vždy vyjadřuje psychickou nestabilnost.

Ozvěna

Očekávejme návštěvu.  Slyšíme-li echo, nedokážeme se  s někým dobře domluvit, obecně vázne komunikace a také pociťujeme osamocení.

Ovoce

Téměř vždy je znakem erotiky a sexuality. Pro vyhodnocení symbolu je nutné přihlížet k tvaru ovoce a jeho zralosti. Ovoce na stromech vyjadřuje možnost volby partnera, ale také nové materiální možnosti. Kulaté a zralé, např. jablka, broskve označují ženu či ňadra nebo přímo touhu po ženě. Ovoce v bedýnkách, rýsují se nám nové možnosti obchodování. Jíme-li nezralé ovoce, jsme nemocní. Jíme-li nahnilé, výsměchu neunikneme. Kvalitní  ovoce, které ukládáme, čeká nás velice dobře placená práce. Manipulace s ovocem  nižší třídy je znakem, který nás upozorňuje, že klesá kvalita naší práce a přicházíme o dobré kontakty.  Trhovec s ovocem  značí naši podbízivost. Hořké ovoce či špatné chuti, také trpké je znakem potíží. Setřásáme-li ovoce, upozorňuje  na to, že při sledování svého cíle dokážeme být i agresivní. Zavařené ovoce, také zavařování je naší šetrností a době krize přežijeme.

Ovce

Je znakem klidu a míru, a časem pro odpočinek. Péče o ovce je příslibem dobrých časů, kdy nás nemine dobré materiální zajištění díky pracovnímu nasazení. Je to také znak šetrnosti. Ovčí vlna je znakem zmnožení majetku díky dobrému nápadu, úspěšné práci.

Otrok

Vidí-li snící otroka, je příliš poddajný, tvárný a ovlivnitelný. Snící je ohrožen stavy úzkosti a depresí, pokud se nevzepře, může být dopad tragický. Je-li snící sám otrokem, je nepoučitelný a vždy jde zarputile pouze svojí cestou.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ