Magazín Elita

Operace

Jsme razantní a propagujeme vždy razantní změny. Asistujeme-li u operace, jde o varovnou symboliku - čeká nás nepřízeň osudu. Jsme-li ve snu operovaní, čekají nás změny a dá se říci, že se vše v dobré obrátí.

Opera

Období vážných zvratů a nejistot, které nabádá, abychom  více analyzovali situace okolo nás a více rozmýšleli nad každým řešením. Máme-li roli v opeře, jsme málo usilovní.

Oltář

Je jednoznačně oltářním symbolem, který bude pro budoucnost zúročen. Svobodné svazuje, zadané rozděluje! Modlíme-li se před oltářem a přejeme si něco, tak to něco se nám skutečně může splnit.

Olovo

Odlívané znamená, že snící je spokojen se svým životem a má také štěstí v lásce. Máme-li olovo v tašce či baťohu a nevíme o tom, čekají nás dobré obchody i burzovní, možná je i výhra v loterii.

Olivy

Patří mezi plody lásky. Ovadlé olivy, také „padanky“ hovoří o sexu bez lásky. Třeseme-li olivovníkem, měli bychom být více pozorní v osobních a partnerských vztazích, které nejsou založeny na čistých úmyslech. Používáme-li jakýchkoli pomůcek k tomu, abychom očesali olivy, může nás čekat neúspěch, protože jsme nebyli dostatečně trpěliví. Kupujeme-li olivy, kupujeme si i lásku či sex. Olivy jí ten, kdo má tajný poměr. Nahnilé, plesnivé, potlučené či rozšlapané varují před falešnými partnery. Zdravý olivovník v květu či plodící, je znakem velkého štěstí.

Olej

Primárně vyjadřuje touhu poklidu. Ten, kdo ve snu pije olej, je považován za velice milého a úslužného člověka, ale přesto nevzbuzuje dostatečnou důvěru. Kupování oleje je vždy dobrý obchod a výhodné směny. Hoří-li olej, kdy se netvoří dým, zvýší se nám životní úroveň díky výnosným spekulacím či výhodné pozici v zaměstnání či díky podnikání. Hoří-li olej, jde o znak silně negativní, který s sebou nese jen smutné zážitky.

Okurka

Jedná se primárně o sexuální symbol.  Obecně se dá říct, že se jedná o znak znázorňující sebeklam a faleš, avšak v případě nemocného člověka jde spíše o posílení zdraví. Pěstujeme-li okurky, dá se usuzovat, že sice hodně pracujeme, ale naše práce není příliš užitečná či o ní není zájem, není poptávky. Příliš kyselé okurky, také hořké vypovídají o četnosti chyb v našem  konání.

Okno

Pohled z okna prozrazuje naši netrpělivost. Otevřené okno, kdy proudí do místnosti osvěžující  vzduch, čeká nás klidné a spokojené období.  Stojíme-li u otevřeného okna (v okně), s někým  se významně pohádáme, čímž nám vzniknou vážné potíže. Sedíme-li v okně, čekají nás vážné potíže na pracovišti, nejisté pracovní podmínky, nestanovená pravidla hry. Vypadneme-li z okna, nemůžeme očekávat pomoc a podporu z okolí  a ni v případě, že si o ni řekneme či o ni prosíme. Stojíme-li u okna a stojíme k němu  zády a nechceme se otočit čelem, možná nám v tom  něco brání, můžeme očekávat ztrátu na majetku. Zavřeme-li ve snu okno, nenasloucháme  či si nevšímáme okolí, proto ani nezjistíme, že nás neustále někdo sleduje.  Rozbité okno (sklo) vyjadřuje problémy, někdo se na nás bude oprávněně zlobit.

Okap

Kroky, které jsme učinili, byly možná v rozporu  se zákonem, minimálně v rozporu  s dobrými  mravy. Kápne-li na nás z okapu (nepravidelné kapání), značí to, že ta kapka něčím, co nám chybí k dovrčení cíle a značí i to, že jen tak málo stačí k tomu, abychom byli vítězi.

Oka – drátěná

Chytneme-li se do oka, někdo na nás připravuje   past, všude okolo nás jsou intriky, které nás mají odstranit z pozice či poškodit v partnerském  vztahu, také to může být zkouška věrnosti.  Vidíme-li oko a vyhneme se mu, zjistíme, co je proti nám podnikáno a máme šanci se ubránit, avšak pouze za předpokladu, že budeme mít správné informace.